บริษัท อินเจเนโร (ประเทศไทย) จำกัด

5/23-24 หมู่ที่ 2 ต.บึงยีโก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ติดต่อสอบถาม TEL : +66(0)2 0667396 FAX : +66(0)2 0967396