บริษัท อินเจเนโร (ประเทศไทย) จำกัด

ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 เงินจดทะเบียนปัจจุบันจำนวน 50 ล้านบาท มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองบริสเบน (Brisbane) รัฐควีนส์แลนด์ (Queen Land) ประเทศออสเตเรียปัจจุบันจากความสำเร็จในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเภทรู๊ปท๊อป (Rooftop) ขนาด 3.425 เมกกะวัตต์ บนหลังคาศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิตและ หลังคาห้างสรรพสินค้า โรบินสัน สาขาลพบุรี อีก 999.5 กิโลวัตต์ในข้อเสนอที่ทางบริษัท ฯ เป็นผู้ลงทุนให้และเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ทำธุรกิจรูปแบบนี้สำเร็จ ทำให้เรามีความั่นใจว่าจะมีโรงไฟฟ้าประเภทเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาห้างสรรพสินค้าหรือบนหลังคาโรงงานต่าง ๆ เกิดขึ้นตามมากอีกจำนวนมาก ขอบเขตการทำงานของเราครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ,จัดหาเงินทุนหรือลูกค้าต้องการลงทุนเอง,การจัดหาอุปกรณ์, งานติดตั้งและก่อสร้าง, การดูแลบำรุงรักษาระบบจนครบสัญญา และตลอดจนช่วยเหลือให้คำปรึกษาด้านการขอใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมด บริษัท ฯ ยังจัดเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาบุคลากร, มองหาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ  เพื่อการรองรับเทคโนโลยีด้านพลังงานแสงอาทิตย์ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นระบบเชื่อมต่อกับสายส่ง, ระบบอิสระ หรือระบบผสมผสาน เป็นต้น