Draftsman/ช่างเขียนแบบ

รายละเอียดงาน

จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี (ธัญบุรี)

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • เขียนแบบประสบการณ์ 1-3 ปี เคยทำงานออกแบบงานติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 • ใช้โปรแกรม Auto Cad ได้คล่อง
 • สามารถ Support ด้านเทคนิค ให้กับฝ่ายการตลาด
 • ถอดราคางานได้
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า , อิเลคทรอนิคหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ใช้โปรแกรม AutoCAD , Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้และความเข้าใจระบบ Solar จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปฏิบัติงานประจำสำนักงานรังสิต-คลอง 3 ปทุมธานี และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

สวัสดิการ

 • สวัสดิการประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • วันหยุดประจำปีตามที่กฏหมายกำหนด
 • ค่าครองชีพ

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล

เบอร์ผู้ติดต่อ : 02-066-7396

อีเมล : kritchaphorn@ingenero.co.th

 

Secretary/เลขานุการ

รายละเอียดงาน

จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี (ธัญบุรี)

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร

2.จัดทำตารางการนัดหมาย การนัดประชุมต่างๆ

3.ติดตามและประสานงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

4.อำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆของผู้บริหาร

5.โต้ตอบจดหมาย หรือ E-mail ด้วยภาษาอังกฤษ

6.เดินทางไปต่างจังหวัดตามตารางการนัดหมายของผู้บริหาร .

7.จัดทำรายงานการประชุม

คุณสมบัติ

1.  เพศหญิง
2.  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง 
3.  มีประสบการณ์ด้านการตลาด
4.  ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
5.  มีความมั่นใจ
6.  มีบุคลิกภาพที่ดี
7.  ภาษาอังกฤษ (ดีมาก)
8.  ภาษามากกว่า2 ภาษา (ญี่ปุ่น-จีน) ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
9.  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ (ดีมาก) Microsoft office
10.  มีประสบการณ์ด้านเลขานุการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
11.  ผ่านงานต่างประเทศ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
12.  รับแรงกดดันได้ดี

สวัสดิการ

 • สวัสดิการประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • วันหยุดประจำปีตามที่กฏหมายกำหนด
 • ค่าครองชีพ

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล

เบอร์ผู้ติดต่อ : 02-066-7396

อีเมล : kritchaphorn@ingenero.co.th

 

Project coordinator **เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ**

รายละเอียดงาน

จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี (ธัญบุรี)

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ประสานงานด้านเอกสารระหว่างภายในและภายนอกองค์กร เป็นต้น
 • จัดทำและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงาน
 • จัดทำเอกสารและประสานงานเรื่องการขอใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งโรงไฟฟ้า
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง จบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 •  เพศ ชาย / หญิง
 •  อายุ 23 ปีขึ้นไป
 •  เคยผ่านงาน Project มาจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 •  เคยติดต่อราชการโดยเฉพาะใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความอดทน และความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และโต้ตอบจดหมาย หรือ E-mail ด้วยภาษาอังกฤษ

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าครองชีพ
 • ค่าโทรศัพท์
 • Site insentive

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล

เบอร์ผู้ติดต่อ : 02-066-7396

อีเมล : kritchaphorn@ingenero.co.th

Site Engineer/วิศวกรควบคุมงาน

 

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : สัญญาจ้าง

จำนวนที่รับ : 10 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี (ธัญบุรี)

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง

วันหยุด : ไม่ระบุ

เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ควบคุมและบริหารงบประมาณ วัสดุ แรงงาน ระยะเวลา คุณภาพผลงานการติดตั้งของโครงการฯ
2. กำหนดและตรวจสอบรายละเอียด ส่วนประกอบของระบบ Solar Cell
3. มีความเข้าใจ การขนานระบบ Solar Cell กับระบบไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง เป็นอย่างดี
4. มีภาวะความเป็นผู้นำและสามารถเป็นตัวแทนบริษัทฯได้

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย

อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ

ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. จบการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
2. มีประสบการณ์ควบคุมงานโครงการติดตั้งงาน Solar , Solar Rooftop ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม AutoCAD , Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
4. มีประสบการณ์ควบคุมงานภาคสนามเป็นอย่างดี และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน
5. มีความรับผิดชอบสูง มีทักษะการวางแผน ติดตาม การนำเสนอผลการดำเนินงานและมีบุคลิกความเป็นผู้นำทีมงาน
6. พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้คล่อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. ปฏิบัติงานประจำสำนักงานปทุมธานี และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
8. มีใบขับขี่และมีพาหนะของตนเอง
9. มีความเข้าใจ การขนานระบบ Solar Cell กับระบบไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง เป็นอย่างดี
10. มีภาวะความเป็นผู้นำและสามารถเป็นตัวแทนบริษัทฯได้

สวัสดิการ

 • ตามข้อตกลงของบริษัท

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล

เบอร์ผู้ติดต่อ : 02-066-7396

อีเมล : kritchaphorn@ingenero.co.th